Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia OC i AC

Sprawdź ceny i nie przepłacaj!

Wolę porozmawiać :+48 519 902 560

PTR Polskie Towarzystwo Reasekuracji

Historia

Polskie Towarzystwo Reasekuracji jest jedyną w Polsce firmą, która zajmuje się działalnością reasekuracyjną polegającą na ubezpieczaniu firm ubezpieczeniowych poprzez przejmowanie od nich części składki w zamian za późniejszy udział w wypłacie odszkodowania. PTR rozpoczęło działalność w 1996 r.. Polskie Towarzystwo Reasekuracji oferuje usługi z zakresu reasekuracji obligatoryjnej, nieproporcjonalnej, jak również fakultatywnej dla ryzyk majątkowych, ryzyk terroryzmu, odpowiedzialności cywilnej autocasco, ryzyk osobowych, rolnych oraz morskich. Swoje usługi oferuje małym i średnim towarzystwom ubezpieczeń oraz podmiotom, które dysponują znacznym zapleczem kapitałowym.

Oferowane produkty

Pierwszym z produktów oferowanych przez Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne jest pojemność reasekuracyjna obligatoryjna oraz fakultatywna oparta na bazie proporcjonalnej i nieproporcjonalnej w odniesieniu do ryzyka majątkowego i inżynieryjnego. Przy czym wykorzystywane są standardy warunków stosowanych przy ryzykach pożarowych, utracie zysku, jak również umowach inżynieryjnych. Kolejny z produktów to ochrona dla podmiotów komercyjnych i przemysłowych. W tym przypadku ryzyko podlega indywidualnej ocenie, a oferta dostosowywana jest do osobistych preferencji podmiotu. Towarzystwo reasekuracyjne zajmuje się również ryzykiem morskim i cargo, oferując pojemność obligatoryjną dla ryzyk cargo, casco jednostek pływających, OC armatora oraz budowy jednostek pływających. Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne oferuje również współpracę na bazie fakultatywnej w zakresie ryzyk cargo oraz budowy jednostek pływających.

Firma podejmuje się również współpracy w odniesieniu do ryzyka OC ogólnego i za produkt, OC pracodawcy, OC zawodowego, jak również ubezpieczeń OC od ryzyka terroryzmu, na podstawie standardowych warunków londyńskich. Tutaj również każde ryzyko podlega ocenie indywidualnej. PTR oferuje także współpracę w zakresie ryzyka NNW ograniczonego pojemnością w zakresie ubezpieczeń osobowych od standardowych ryzyk następstw nieszczęśliwych wypadków. Proponują oni ochronę głównie na bazie obligatoryjnej. W odniesieniu dla polis grupowych jest to pojemność fakultatywna. Firma wyraża również chęć podjęcia współpracy w zakresie ubezpieczeń sportowych. W swojej ofercie ma również ryzyko rolne, wsparcie dla ubezpieczeń rolnych, ubezpieczeń upraw czy ubezpieczeń zwierząt na bazie umów obligatoryjnych. Proponuje ono również ochronę w zakresie aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, rozruchów czy zamieszek. Nowy produkt to odpowiedzialność cywilna wskutek aktów terroryzmu. Obowiązują tu standardowe warunki stosowane przez rynek londyński.

Zgłoszenie szkody, wypowiedzenie umowy, kontakt

Zgłoszenie szkody oraz wypowiedzenie czy zmiana warunków umowy możliwa poprzez kontakt przez formularz kontaktowy na stronie PTR, umówienie się z konsultantem telefonicznie lub mailowo oraz pisemnie i osobiście na adres siedziby spółki w Warszawie.

Dane kontaktowe

ul. Bytomska 4
01-612 Warszawa

Kontakt telefoniczny:
(+48) 22 832 02 56
(+48) 22 8­32 02 57
Fax: (+48) 22 833 02 18
e-mail: info@polishre.com

Sprawdź oferty X