Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia OC i AC

Sprawdź ceny i nie przepłacaj!

Wolę porozmawiać :+48 519 902 560

Inter Risk

Odpowiedzialność, profesjonalizm i specjalizacja w działaniu to zasady, którymi Inter Risk chce i wyróżnia się na rynku. Przykładając ogromną wagę do każdego podejmowanego przedsięwzięcia, Inter Risk oferuje swoim klientom wysoką jakość obsługi, fachowe doradztwo i zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb.

Historia

Inter Risk w Polsce powiązany jest z Vienna Insurance Group, który jest jego głównym akcjonariuszem. Co za tym idzie ma znaczny wpływ na styl i jakość realizowanych działań. Vienna Insurance Group swoje doświadczenie ubezpieczeniowe buduje od ponad 190 lat, a to dość długi czas by wypracować dobre praktyki, skuteczne procedury i sprawne mechanizmy, które pozwolą w efektywnym zabezpieczaniu finansowym klientów. Na polskim rynku Inter Risk wraz z Vienna Insurance Group działa od 1993 roku. Od tego czasu niezmiennie jest jednym z liderów ubezpieczeń majątkowych, oferując również ubezpieczenia finansowe i osobowe.

Oferta produktowa

Oferta produktowa Inter Risk jest bardzo złożona i skomplikowana. To właśnie powoduje, że może zapewnić każdemu klientowi dokładnie takie zabezpieczenie, jakie jest mu potrzebne. Tylko zróżnicowana propozycja pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie, bo przecież każdy ma inne potrzeby i oczekiwania.

Ubezpieczenia majątkowe

W tej grupie znalazły się cztery filarowe produkty ubezpieczeniowe.

  • Bezpieczny Dom to ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych. Do tego dochodzi OC w życiu prywatnym dla mieszkańców nieruchomości, ubezpieczenie szyb i skutków wandalizmu oraz assistance. W razie potrzeby ochronę można również rozszerzyć.
  • Dom Max jest ubezpieczeniem szerszym, bardziej rozbudowanym. Obejmuje wszystkie ryzyka, a dodatkowo OC w życiu prywatnym, wandalizm, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, podróże, assistance  i wiele innych dodatkowych opcji.
  • OC w Życiu prywatnym to ubezpieczenie, które pokryje finansowe koszty szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego wobec osób trzecich. Ochrona obejmuje szkody rzeczowe i osobowe.
  • Ubezpieczenia Rolne to dwie opcje. Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, czyli OC i ubezpieczenie budynków oraz dodatkowa możliwość ubezpieczenia sprzętu, zwierząt gospodarskich, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, ruchomości domowych i elementów stałych wyposażenia domu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W tej grupie Inter Risk oferuje ubezpieczenia obowiązkowe i dodatkowe. Znajduje się tu ubezpieczenie OC oraz AC, Zielona Karta, Auto Assistance, ubezpieczenie szyb, ochrona prawna, Inter casco, czyli bezpośrednia likwidacja szkody w swoim towarzystwie, NNW, ubezpieczenie gwarantujące zachowanie zniżek mimo pierwszej szkody, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie od utraty pracy oraz Med Casco, czyli dodatkowe finansowe wsparcie po utracie pracy.

Ubezpieczenie życia, zdrowia i rodziny

To zestaw ubezpieczeń, które koncentrują się głównie na ochronie zdrowia i życia ubezpieczonego i jego bliskich. W tej grupie znalazło się pięć zróżnicowanych produktów.

  • Szkolne Edu Plus to ubezpieczenie, które rodzic może wykupić niepełnoletniemu dziecku. Obejmuje ono następstwa nieszczęśliwych wypadków, poważne choroby, operacje, pobyty w szpitalu, oparzenia, odmrożenia, uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia i assistance.
  • Medi Care to ubezpieczenie indywidualne, które koncentruje się wokół ochrony zdrowia. Obejmuje opiekę lekarzy w wyznaczonych placówkach, diagnostykę, w tym również specjalistyczną, świadczenia stomatologiczne, pomoc doraźną, wizyty domowe, operacje „chirurgii jednego dnia” w specjalistycznych wskazanych szpitalach.
  • Antidotum Plus to gwarancja komfortu i spokoju w czasie korzystania z opieki medycznej. Ubezpieczenie obejmuje łatwy dostęp do lekarzy bez kolejek i skierowań, dostęp do kilkuset placówek medycznych na terenie kraju, wizyty u specjalistów oraz możliwość rozszerzenia ochrony o koszty pomocy doraźnej i pobyt ubezpieczonego w szpitalu.
  • NNW Plus to ubezpieczenie typowo wypadkowe. Ochrona dotyczy skutków zdarzeń, które określić można jako nieszczęśliwy wypadek. W ramach ubezpieczenia można uzyskać wsparcie w przypadku uszczerbku na zdrowiu, pokryć koszty nabycia wyrobów medycznych np. kule, orteza, koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. Ubezpieczenie wspiera czasową lub całkowitą niezdolność ubezpieczonego do pracy, koszty leczenia i rehabilitacji, pobyt  w  szpitalu, oparzenia, odmrożenia, operacje, assistance medyczny.
  • Moja Rodzina to ubezpieczenie dla dorosłych i dzieci. Oferuje wsparcie finansowe w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, uszczerbku na zdrowiu, konieczności leczenia z powodu wypadku lub zdiagnozowania poważnej choroby.

Ubezpieczenia turystyczne

To zestaw rozwiązań, które czynią podróż znacznie bezpieczniejszą i przyjemniejszą. Pozwala pozbyć się zmartwień o skutki ewentualnego zachorowania w czasie jej trwania.

W ramach ubezpieczenia można uzyskać zwrot kosztów leczenia, wsparcie w podróży koszty ratownictwa i poszukiwania, ochronę nnw, ubezpieczenie bagażu podróżnego, rekompensatę za opóźnienie lotu oraz OC w życiu prywatnym.

Dla Firm

Inter Risk oferuje również atrakcyjny pakiet ubezpieczeń dla firm. Ochroną jest objęty przede wszystkim majątek przedsiębiorstwa od tych ryzyk, które są w danej branży najważniejsze, OC firmy i pracowników, wsparcie prawne dla przedsiębiorcy oraz ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników firmy. W ramach ubezpieczeń specjalistycznych można dodatkowo ubezpieczyć ryzyko inwestycyjne czy na przykład transport towarów.

Likwidacja szkód i kontakt

Zgłoszenie szkody do Towarzystwa najlepiej jest zrobić za pośrednictwem agenta, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia. Jest to o tyle ważne, że agent ten zna już sprawę, będzie wiedział, jak doradzić i co podpowiedzieć, żeby cała procedura trwała możliwie najkrócej i zakończyła się sukcesem. W razie trudności w skontaktowaniu się z agentem można też skontaktować się bezpośrednio z firmą, a jej pracownicy podpowiedzą, co należy dalej zrobić.

Siedziba firmy:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

Sprawdź oferty X