Hestia - Ubezpieczenia OC/AC

  • ● Porównaj w 2 min
  • ● Najniższe ceny OC i AC
  • ● Oszczędź nawet 50%!
Wolę porozmawiać :22 563 25 60

Hestia

Zaufanie, odpowiedzialność i wsparcie. Tymi trzema cechami można z powodzeniem opisać Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia. Jego działalność i zaangażowanie na rzecz klientów zaowocowały pozycją w pierwszej dziesiątce towarzystw w Polsce, zaraz obok wielkich, międzynarodowych korporacji. Nic więc dziwnego, że Hestia z roku na rok ubezpiecza coraz to więcej klientów, którzy z pełnym zaufaniem oddają w jej ręce swoje życie i zdrowie.

Historia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia powstało ponad 25 lat temu. Jest to polska spółka z polskim kapitałem. Wspierana jest przez różnorodnych inwestorów i udziałowców, ale to właśnie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. stanowi trzon i główny mechanizm napędowy całej spółki. Polskie pochodzenie i polska struktura powoduje, że Hestia, jak żadne inne towarzystwo doskonale rozumie warunki i specyfikę polskiego rynku i oczekiwania polskich klientów.

Oferta Produktowa

Oferta produktowa Hestii jest bardzo zróżnicowana. Ochroną obejmowane są różne aspekty ludzkiego życia, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi każdego klienta. Możliwość zaoferowania ubezpieczeń z szerokiego spektrum odpowiedzialności powoduje, że klienci czują się pewniej i bezpieczniej.

Klienci indywidualni

W pakiecie ubezpieczeń indywidualnych Hestia oferuje ubezpieczenia pojazdów, majątku, turystyczne i sportowe, ochronę życia i zdrowia.

  • W ramach ubezpieczenia pojazdów można wykupić obowiązkowe OC dla właściciela pojazdu oraz dodatkowo AC, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance, Ubezpieczenie Bagażu, Ubezpieczenie ochrony prawnej. Hestia oferuje również opcję, która zapewni stałą sumę ubezpieczenia i zatrzymanie zniżek nawet w przypadku zaistnienia pierwszej szkody. W ramach oferty można ubezpieczyć wyposażenie dodatkowe, szyby lub wykupić Zieloną Kartę.
  • W pakiecie ubezpieczeń majątkowych każdy klient może otoczyć ochroną ubezpieczeniową swoją nieruchomość. Ryzyka, po których nastąpi wypłata świadczenia to między innymi pożar i zdarzenia losowe czy kradzież. Dodatkowo można ubezpieczyć również swój dom, który dopiero jest w trakcie budowy. Dzięki temu ewentualne zniszczenia można pokryć z polisy. Ochroną można też otoczyć swój domek letniskowy. Dla wszystkich ceniących wszechstronne bezpieczeństwo Hestia przygotowała w tej grupie także ubezpieczenie NNW, Home Assistance, Medical Assistance, OC w życiu prywatnym, OC najemcy, OC posiadacza nieruchomości. Dzięki temu można się w pełni zabezpieczyć niezależnie od sytuacji i okoliczności.
  • Ubezpieczenie życia i zdrowia to pakiet rozwiązań, które można skonfigurować odpowiednio do swoich potrzeb i oczekiwań. Nie wszystkie bowiem ryzyka są tak samo prawdopodobne w każdym przypadku. Ochroną można objąć np. następstwa nieszczęśliwych wypadków. Firma wypłaci odszkodowanie w razie trwałego inwalidztwa, do którego doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku, w razie niezdolności i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego, a rodzinie wypłaci świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenia podróżne to szczególnie bogaty i rozbudowany pakiet świadczeń. Po przystąpieniu do ubezpieczenia firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów ratownictwa, pomocy i leczenia za granicą. Oferuje ponadto Assistance w podróży, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie OC, Assistance sportowy, ubezpieczenie sprzętu sportowego, pokrycie kosztów karnetów i kursów w razie rezygnacji. Wspiera ubezpieczonego, gdy wydarzy mu się wypadek w podróży, gdy konieczna będzie rehabilitacja lub pojawią się następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Dla klientów biznesowych

W strefie biznesu Hestia oferuje bardzo ciekawe i atrakcyjne rozwiązania ubezpieczeniowe, które chronią przedsiębiorców przed ewentualnym ponoszeniem kosztów w razie zdarzenia losowego. To sposób na stabilizację działalności, niezależnie od sytuacji i zdarzeń. W ramach ubezpieczenia chronić można majątek firmy przed ogniem i zdarzeniami losowymi, kradzieżą czy wandalizmem. Ochroną mogą być objęte szyby, elektronika, maszyny, bagaż i cargo oraz produkty transportowe. W ramach oferty można skorzystać również z ubezpieczenia NNW, OC zawodowego i prywatnego, OC w działalności gospodarczej, OC posiadacza nieruchomości czy też OC zawodu. To w zasadzie najważniejsze elementy, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Zgłoszenie szkody, kontakt

Zgłoszenie szkody i kontakt z towarzystwem są niezwykle proste. Przede wszystkim wszystko można zrobić za pośrednictwem strony internetowej. To rozwiązanie łatwe, szybkie i wyjątkowo efektywne. Wystarczy wybrać zakładkę z menu, zatytułowaną „likwidacja szkody”. Wybrać rodzaj ubezpieczenia, czy jest to majątkowe, czy osobowe i postępować zgodnie z podaną instrukcją. Dzięki temu informacja zostaje niezwłocznie przekazana do towarzystwa, a tym samym szybciej rozpatrzona i rozwiązana. Z towarzystwem można też nawiązać kontakt telefonicznie lub udać się do jego siedziby.

Siedziba firmy:

ul. Hestii 1
81-731 Sopot