Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Analizując różnego rodzaju umowy ubezpieczeniowe i ogólne warunki polis ubezpieczeniowych można się spotkać z pojęciem regresu ubezpieczeniowego. Co to pojęcie oznacza i do jakich ubezpieczeń się odnosi? Warto się z tym tematem bliżej zapoznać.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!

Porównaj oferty

Jakich ubezpieczeń dotyczy regres ubezpieczeniowy? Regres ubezpieczeniowy dotyczy zwykle ubezpieczeń OC komunikacyjnego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe właściciela pojazdu. Każda osoba, która ma samochód, nawet nie prawo jazdy, a samochód, musi również mieć ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie to zabezpiecza pieniądze ubezpieczonego w sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia na drodze i zostanie spowodowana szkoda osobowa lub rzeczowa. Osoba poszkodowana musi otrzymać odszkodowanie i jest ono wypłacane z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Obecnie nieco zmieniły się przepisy i osoba poszkodowana może się zgłosić do swojego ubezpieczyciela po wypłatę pieniędzy. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a następnie zwraca się do firmy, która ubezpiecza sprawcę zdarzenia. I tak firma oddaje niejako wypłacone pieniądze. Właśnie ze względu na to wprowadzono instytucję regresu. Towarzystwo sprawcy nie może bowiem odmówić zwrócenia pieniędzy towarzystwu poszkodowanego. Co w sytuacji, gdy sprawca nie miał uprawnień do uzyskania dla poszkodowanego wypłaty? Wypłata odszkodowania z OCUbezpieczenie OC dla właściciela pojazdu ma chronić jego majątek w razie zdarzenia komunikacyjnego. Gdy dojdzie do wypadku z winy ubezpieczonego towarzystwo wypłaca pieniądze poszkodowanym. Czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem towarzystwa poszkodowanego, to nie ma znaczenia. Istotą ubezpieczenia jest to, że sprawca jest winny zdarzenia i ponosi finansowe konsekwencje. Z tym, że nie z własnych pieniędzy, a z pieniędzy z polisy.

Są jednak wyłączenia, kiedy towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, a to oznacza, że sprawca wypadku musi to odszkodowanie zapłacić sam. Jeżeli jednak pieniądze zostały już wypłacone (przez inną firmę), to towarzystwo sprawcy może zażądać od samego sprawcy ich zwrotu. Zdarzeniami, które są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela są:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

  • ucieczka z miejsca wypadku

  • prowadzenie pojazdu bez uprawnień

  • celowe doprowadzenie do zdarzenia

  • prowadzenie kradzionego pojazdu

  • brak ważnego OC.

Przeczytaj więcej: Wypłata odszkodowania z oc. Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania?

Jeżeli poszkodowany zwróci się do swojego towarzystwa i otrzyma z niego pieniądze, następnie to towarzystwo zwróci się do towarzystwa sprawcy i to towarzystwo odda pieniądze nienależnie naliczone (nienależnie wobec sprawcy, nie poszkodowanego), to ma ono prawo zwrócić się do sprawcy, by te pieniądze oddał i to właśnie jest regres ubezpieczeniowy. Regres ubezpieczeniowy Jest to więc zwrot pieniędzy z ubezpieczenia OC dla właściciela samochodu w sytuacji, gdy to nie towarzystwo ponosiło odpowiedzialność finansową za zdarzenie, ale wypłaciło pieniądze poszkodowanemu. Należy się więc ich zwrot, a za powstałą szkodę konsekwencje finansowe ponieść musi wyłącznie sprawca zdarzenia.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie i odbierz ekstra 100 zł

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie i odbierz ekstra 100 zł

Porównaj oferty