Czym jest ekspiracja ubezpieczenia?

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Każda polisa ubezpieczeniowa zawarta jest na oznaczony w umowie okres. Może to być konkretny dzień – tak jest zwykle w przypadku polis zawieranych na rok, dwa, trzy lub więcej lat. Dzień i miesiąc zawarcia, ale te kilak lat później to również dzień i miesiąc wygaśnięcia umowy. Może też być zawarta do określonego punktu w czasie, wówczas to rocznica jej uruchomienia jest jednocześnie datą jej wygaśnięcia. Tak jest w przypadku umów życiowych, które działają np. do ukończenia przez ubezpieczonego 65 roku życia. Oznacza to, że w najbliższą rocznicę po 65 urodzinach ubezpieczonego polisa wygasa.

Czym jest ekspiracja ubezpieczenia

Ekspiracja ubezpieczenia

Moment zakończenia umowy ubezpieczenia to właśnie jest jego ekspiracja. Zwykle jest ona wyznaczona konkretną datą. Ekspiracja ubezpieczenia to również czas, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe już nie ponosi odpowiedzialności, która do tej pory na nim spoczywała. W gestii ubezpieczonego leży zatem zawarcie kolejnej umowy lub przedłużenie tej, która właśnie wygasła.

Ekspiracja ma również miejsce wtedy, gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki z ubezpieczenia, np. przy szkodzie całkowitej, albo na skutek zsumowania wypłat ze szkód częściowych.

Ekspiracja ubezpieczenia dotyczy zarówno polis OC, jak i AC. Każda z nich zawierana jest bowiem zwykle na rok i moment upływu tego roku jest datą wygaśnięcia ubezpieczenia.

Sprawdź oferty X