Ubezpieczenie na urodzenie dziecka

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Urodzenie dziecka jest jednym z najczęstszych powodów, dla których młodzi ludzie szukają ubezpieczenia dla siebie. Jest to dość zrozumiałe. To zdarzenie, które można przewidzieć, można nawet zaplanować. Daje więc to gwarancję, że wykupione ubezpieczenie z pewnością się zwróci, a polisa będzie się zwyczajnie opłacała. W przypadku zdarzeń losowych, chorób czy operacji nie można ich zaplanować, więc trudno stwierdzić, czy polisa się zwróci. Jeżeli zaś operacja jest już planowana to na pewno nie zostanie ona objęta ochroną. Takie działanie dotyczy wyłącznie ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka, stąd jego duża popularność.

Ubezpieczenie na urodzenie dziecka

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie dziecka to opcja dostępna wyłącznie w ubezpieczeniu grupowym. Raz, że nie występuje ono nigdzie jako samodzielne ubezpieczenie, nie da się go nigdzie wykupić w izolacji od jakichś innych umów dodatkowych. Dwa, że nie da się takiej umowy dokupić do ubezpieczenia indywidualnego. Występuje wyłącznie, jako część ubezpieczenia grupowego.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają dodatkowe ograniczenia w postaci progu przystąpienia. Otóż, ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka będzie dostępne i będzie je można wykupić, jeżeli do polisy grupowej przystąpi odpowiedni procent zatrudnionych pracowników. W niektórych towarzystwach limit został ustalony przy 50%, inne towarzystwa wymagają by pracowników było 70% zatrudnionych. W przeciwnym razie, umowa taka nie będzie aktywna i nie będzie można z niej skorzystać.

Karencje

Ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka jest też umową, która bardzo często obłożona jest licznymi karencjami. Najbardziej restrykcyjne firmy wymagają by okres karencji trwał aż 9 miesięcy. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że ubezpieczenie musi być wykupione w czasie, gdy kobieta na pewno nie jest jeszcze w ciąży. W przeciwnym razie polisa nie zadziała. Należy sobie uświadomić, że 9 miesięcy to oczywiście czas trwania ciąży, ale nie czas wiedzy o niej. O byciu w ciąży kobieta dowiaduje się najczęściej w około 6 tygodniu, najwcześniej. Jest to połowa drugiego miesiąca, a zatem do rozwiązania pozostało już tylko 7,5 miesiąca. To czas krótszy niż wymagana dziewięciomiesięczna karencja, a więc już  w tym przypadku ubezpieczenie nie zadziała. Właśnie dlatego należy je zawrzeć znacznie wcześniej, gdy istnieje pewność, że ciąży jeszcze nie ma.

Mniej restrykcyjne towarzystwa dopuszczają karencję sześciomiesięczną. W tym przypadku natychmiastowe ubezpieczenie się, zaraz po potwierdzeniu, że ciąża rzeczywiście jest, daje szanse na skorzystanie z polisy. Jeżeli jednak dojdzie do urodzenia znacznie przed czasem (wcześniak) może się okazać, że ubezpieczenie opłacane było na marne.

Krótko mówiąc, warto ubezpieczyć się wcześniej, niezależnie od tego, jak długi okres karencji został narzucony przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka to bardzo korzystna polisa. Mały obywatel potrzebuje przede wszystkim matczynej bliskości i miłości, jednak dobre pieluszki i chusteczki również się przydadzą, tym bardziej, że przy narodzinach wydatków jest bardzo dużo i każdy grosz w takiej chwili ma znaczenie. Wsparcie finansowe w postaci wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia okazuje się w takim momencie bezcenne, ponieważ pomaga w przystosowaniu się do nowej sytuacji.

Sprawdź oferty X