Rodzaje ubezpieczeń dostępnych w Polsce

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Ubezpieczenie to obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenia dzieli się na: społeczne (m.in. ZUS, KRUS) i gospodarcze (towarzystwa ubezpieczeniowe). W drugim przypadku wyróżnia się ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenie mienia i polisy OC.

Rodzina pod parasolem będącym symbolem polisy ubezpieczeniowej

Istotą ubezpieczeń gospodarczych jest zgromadzenie znacznej ilości niewielkich sum, które po pewnym czasie tworzą kapitał. Środki są gromadzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które w przypadku określonego w umowie zdarzenia wypłaca świadczenia, mające wyrównać jego skutki.

Rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenia komunikacyjne

Dość szeroką grupą ubezpieczeń są ubezpieczenia komunikacyjne. Podobnie jak w innych przypadkach, dzieli się je na dobrowolne oraz obowiązkowe. Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce jest ubezpieczenie OC pojazdu, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne, nazywane potocznie ubezpieczeniami samochodowymi, posiadacze i kierowcy pojazdów mogą wykupować według uznania.

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych, poza wspomnianym ubezpieczeniem OC, można wymieć: ubezpieczenie AC (tzw. polisa autocasco chroniąca od zniszczeń i uszkodzeń pojazdu z winy właściciela), ubezpieczenie assistance (zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia, wypadku oraz awarii auta, np. poprzez holowanie), ubezpieczenie NNW kierowcy (polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków), ochronę prawną (ubezpieczenie OP, chroni przed ponoszeniem kosztów związanych ze sporami prawnymi), a nawet ubezpieczenie szyb (często oferowane w ramach pakietu assistance lub AC).

Rodzaj ubezpieczeń – ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne umożliwiają dostęp osobom ubezpieczonym do usług prywatnej opieki medycznej. Wśród zalet tego rodzaju rozwiązań wyróżnia się m.in. skrócony czas oczekiwania na usługi medyczne w stosunku do porad medycznych oferowanych w ramach publicznych świadczeń. W gronie ubezpieczeń zdrowotnych znajduje się m.in. ubezpieczenie zapewniające leczenie ambulatoryjne oraz ubezpieczenie zapewniające szpitalne leczenie.

Ubezpieczenia turystyczne – rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia turystyczne zabezpieczają osoby posiadające polisy w trakcie podróży oraz wypoczynku od zdarzeń losowych. W gronie ubezpieczeń turystycznych można wyróżnić wiele rodzajów polis, które znacznie różnią się zakresem ochrony. Pomimo sporego zróżnicowania, w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych można spotkać się najczęściej z ubezpieczeniami turystycznymi dotyczącymi ubezpieczenia zdrowia, ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia bagażu. Ostateczny wybór ubezpieczenia turystycznego jest zależny od preferencji klientów.

Ubezpieczenia turystyczne w przypadku podejmowania podróży na własną rękę należą do dobrowolnych ubezpieczeń, choć w przypadku korzystania z usług biur podróży, operatorzy wycieczek narzucają często na turystów obowiązek wykupienia dodatkowej polisy. Część z nich jest dobrowolna i ułatwia np. zagraniczne leczenie ambulatoryjne, transport medyczny do kraju oraz koszty wizyty lekarskiej. Ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa lub skrócenia wyjazdu zorganizowanego należą do tzw. ubezpieczeń turystycznych rozszerzonych.

Ubezpieczenia osobowe – ubezpieczenia gospodarcze

Poza ubezpieczeniem mienia (np. ubezpieczeniem mieszkania, mienie stałe, mienie ruchome, ubezpieczenie pojazdu itp.) wyróżnia się także ubezpieczenia osobowe. W przypadku tego rodzaju polis, przedmiotem ochrony jest zdrowie, życie, a nawet zdolność osoby ubezpieczonej do pracy. W gronie ubezpieczeń osobowych wyróżnia się m.in. polisy na życie, polisy na dożycie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (polisy NWW).

Sprawdź oferty X