Kary za brak ubezpieczenia OC w 2017 roku

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa, którą każdy kierowca powinien wykupić zanim w ogóle wprowadzi swoje auto do ruchu publicznego. Żaden pojazd samochodowy nie może się poruszać po drogach publicznych bez ważnej polisy. Co za tym idzie, skoro jest obowiązek, to jest również jego egzekwowanie. Za brak ważnego OC kierowca może zostać ukarany mandatem karnym, ale również karą grzywny. Stawki tych kar są oczywiście z góry ustalone i z roku na rok ulegają zmianom. Jak ta sytuacja kształtuje się obecnie, w 2017 roku.

Kary za brak ubezpieczenia OC w 2017 roku

Kto powinien mieć ubezpieczenie OC

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC musi być wykupione na każdy samochód, nawet ten który na co dzień jest wyłącznie garażowany i praktycznie nie jest używany. Obowiązek posiadania ubezpieczenia nie maleje wraz z mniejszym użytkowaniem auta. Chodzi o to, że każdy, kto ma samochód, musi go ubezpieczyć, nawet na wypadek zaledwie jednej jazdy w całym roku.

Skoro tak, policja może dowolnie kontrolować posiadane OC wśród kierowców. W czasie rutynowej kontroli na drodze, może poprosić o pokazanie ważnej polisy ubezpieczeniowej dla auta, ale nie tylko. Inspekcja może również dotyczyć auta, które obecnie nie znajduje się w ruchu. Wystarczy zweryfikować dane pojazdów zarejestrowanych z pojazdami ubezpieczonymi i jeżeli te dwa zbiory nie będą się pokrywać, to już wiadomo, które auta i których właścicieli należy pociągnąć do odpowiedzialności. Rzadko się to zdarza, ale może mieć miejsce. Warto zatem sprawdzić samemu, czy samochód posiada aktualne ubezpieczenie OC, szczególnie gdy auto zostało kupione z tzw. drugiej ręki.

Zobacz też: Ubezpieczenie OC: Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony?

Co wpływa na wysokość kary za brak OC

Kary za OC zależne są od dwóch zasadniczych czynników. Pierwszym z nich jest rodzaj samochodu. Czy jest to pojazd osobowy, samochód ciężarowy czy inny pojazd. Dla każdego z nich jest wyliczona odmienna stawka. Drugi czynnik jest to czas, który upłynął od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia pojazdu do dnia, w którym doszło do ujawnienia braku ubezpieczenia. Ten czynnik warunkuje trzy różne stawki kar. Najniższa jest za brak ubezpieczenia OC do 3 dni od dnia powstania obowiązku. Następnie, od 4 dni do 14 dni i od 15 w górę.

Wysokość kar zmieniana jest również z roku na rok. Z roku na rok stawki te idą w górę, ale co ważne, idą one w górę proporcjonalnie. I tak, poniższa tabela pokazuje, jak kształtują się te kary w bieżącym roku.

 

Samochód osobowy

 

 

Samochód ciężarowy

 

Inny pojazd

 

Do 3 dni

 

 

800 zł

 

1200 zł

 

130 zł

 

Od 4 dni do 14 dni

 

 

2000 zł

 

3000 zł

 

340 zł

 

 

Od 15 dni w górę

 

 

4000 zł

 

6000 zł

 

670 zł

Zobacz też: Kary za niepłacenie OC

Na podstawie powyższej tabeli widać zatem, jak kształtują się możliwe kary za nierespektowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia OC dla posiadanych pojazdów.

 

Sprawdź oferty X