Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z OC?

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Niegroźne stłuczki to codzienność na polskich ulicach. Niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa, ale też złe warunki pogodowe czy utrudnienia drogowe – czasem wystarczy chwila nieuwagi, aby spowodować lub stać się ofiarą stłuczki. Właśnie w takich sytuacjach okazuje się, jak ważne jest posiadanie OC. Jeżeli to Ty doprowadziłeś do stłuczki, nie będziesz musiał wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni – zrobi to firma ubezpieczeniowa. Jeśli natomiast jesteś ofiarą stłuczki, odszkodowanie otrzymasz z polisy OC sprawcy. Wiele osób zastanawia się, ile jest czasu na zgłoszenie szkody OC – no właśnie, po jakim czasie zdarzenie ulegnie przedawnieniu?

Ile czasu na zgłoszenie szkody OC?

Polskie przepisy nie określają dokładnie czasu, w jakim szkoda powinna zostać zgłoszona ubezpieczycielowi, u którego wykupiono OC. Z tego powodu termin ten jest taki sam, jak w przypadku terminu przedawnienia roszczeń. W większości przypadków termin na zgłoszenie szkody OC wynosi 3 lata. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Zgodnie z § 1. Artykułu 442. Kodeksu Cywilnego:

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę."

Należy jednak pamiętać o § 2, zgodnie z którym w sytuacji, jeżeli szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Co istotne, nie ma znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Jest to ważna informacja dla osób, które spowodowały szkodę na cudzym pojeździe i była ona wynikiem zbrodni lub występku – osoba poszkodowana ma aż 20 lat na jej zgłoszenie.

A zatem osoby, które zastanawiają się, ile czasu na zgłoszenie szkody OC mają, powinny zwrócić uwagę przede wszystkim, czy jest ona wynikiem czynu niedozwolonego, czy też występku i zbrodni. W przeważającej większości szkody OC, spowodowane np. stłuczką, należy zgłosić w ciągu 3 lat od ich powstania. Tak długi termin stanowi zabezpieczenie dla osób, które zostały poszkodowane, jednak zwlekanie ze zgłoszeniem szkody przez 3 lata nie jest dobrym pomysłem. O wiele lepiej jest zrobić to od razu – choćby dlatego, że odszkodowanie zostanie wypłacone o wiele szybciej, co z kolei pozwoli na usunięcie usterek w samochodzie.

Ile jest czasu na otrzymanie odszkodowania z OC?

No właśnie, na zgłoszenie szkody z OC mamy aż trzy lata. A co z odszkodowaniem? Jak długo trzeba czekać na to, aż ubezpieczyciel wypłaci należne nam odszkodowanie na naprawę pojazdu? Tutaj przepisy są jednoznaczne – towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie w terminie maksymalnie 30 dni od zgłoszenia szkody.

Jeżeli w przypadku zaistniałej szkody pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, ubezpieczyciel ma prawo do przedłużenia terminu wypłacenia odszkodowania do 90 dni. Oznacza to, że jeżeli nie wszystkie kwestie będą jasne, na przykład trudno będzie określić, z czyjej winy doszło do powstania szkody, termin wypłaty odszkodowania z OC może się wydłużyć do trzech miesięcy. Dodatkowo warto pamiętać, że jeśli szkodzie towarzyszy postępowanie sądowe, na przykład cywilne lub karne, ubezpieczyciel może dodatkowo przedłużyć termin wypłaty odszkodowania, nawet powyżej 90 dni.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z OC? Najlepiej zrobić to od razu!

Jeżeli wyjechałeś na wakacje i doszło do niegroźnej stłuczki, nie ma potrzeby, abyś zgłaszać szkodę od razu. Możesz zrobić to po powrocie. Zdecydowanie nie warto jednak czekać z tym dłużej niż kilka dni – a tym bardziej trzy lata. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie szkody jak najszybciej, najlepiej tego samego dnia lub maksymalnie kilka dni po jej powstaniu. Dlaczego? W międzyczasie może dojść choćby do innego stłuczki lub uszkodzenia auta, co uniemożliwi wycenienie poprzedniej szkody przez rzeczoznawcę. Świeżo po jej powstaniu będzie mu o wiele łatwiej ocenić, do jakich uszkodzeń auta doszło. Dodatkowo, jeśli zgłosisz szkodę zaraz po jej powstaniu, prawdopodobnie otrzymasz odszkodowanie w ciągu 30 dni, a to pozwoli Ci na szybkie usunięcie usterki. Pamiętaj, że w ciągu 3 lat mogą wydarzyć się różne rzeczy – na przykład sprawca zmieni ubezpieczyciela lub dane towarzystwo zakończy działalność, co może spowodować spore komplikacje podczas ubiegania się o odszkodowanie. A zatem, jeśli zastanawiasz się, ile jest czasu na zgłoszenie szkody OC, odpowiedź jest jedna – im szybciej to zrobisz, tym lepiej.

Sprawdź oferty X