Ubezpieczenie pobytu w szpitalu – porównanie

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu jest jednym z ważniejszych i bardziej praktycznych ubezpieczeń wybieranych w ramach dostępnego ubezpieczenia na życie. Jego warunki są zróżnicowane. Wszystko zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, które je oferuje. Warto zapoznać się z dostępnymi opcjami i możliwościami. Jest to ubezpieczenie, które ma dość sztywną strukturę i sam ubezpieczony nie wiele może tutaj samodzielnie konstruować. Jego możliwości ograniczają się raczej do wybrania odpowiedniego dla siebie wariantu.

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu – porównanie

Jak działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu to polisa, która wypłacana jest po zakończonym pobycie w szpitalu. Ubezpieczony trafia do szpitala, a w dniu wypisu otrzymuje dokument, który jest podstawą do wyliczenia wysokości świadczenia. Wypłata następuje na podstawie ilości dni spędzonych w szpitalu oraz na podstawie ustalonej wcześniej stawki dziennej. W razie, gdyby pobyt w szpitalu się przedłużał, można wnioskować o częściową wypłatę, za okres spędzony na oddziale. Reszta zostanie wypłacona po wyjściu ze szpitala. Polisy różnią się:

  • oferowaną wysokością stawki
  • okresem ochrony
  • wyliczaniem świadczenia

Porównanie ofert

Cecha / towarzystwoMetLifePZU

Nationale Nederlanden

 

Wiek wstępu

 

 

6 mcy – 62 lata

 

18 – 64 lata

 

1 – 61 lat

 

Ocena stanu zdrowia

 

 

tak

 

Tak

 

Tak

 

Świadczenie dzienne

 

 

200 lub 300zł

Od 1% Sumy ubezpieczenia 

Od 0,6% sumy ubezpieczenia

 

Od kiedy płacone

 

 

Od pierwszego dnia

 

 

Od pierwszego dnia

 

Od pierwszego dnia

 

Minimalny czas pobytu

 

 

4 dni

 

4 dni

 

3 dni

 

Maksymalny czas pobytu

 

 

180 dni

 

90 dni

 

Bez limitu

 

Już na pierwszy rzut oka widać, że w pewnych granicach polisy te są do siebie podobne, a w innych aspektach różnią się od siebie zasadniczo. Oczywiście, wszystko zależy od polityki firmy. Nie bez znaczenia byłoby tu również uwzględnienie składek. Jednak dla każdego klienta ta składka jest inna i takie porównanie ma sens wyłącznie w wymiarze indywidualnym. Ogólnie zaś warto zestawić ze sobą parametry polisy.

Jak widać, nawet wiek, w którym można się ubezpieczyć to bardzo duża różnorodność. Wszystkie towarzystwa weryfikują stan zdrowia swoich klientów. Nieznaczne różnice występują w zakresie wyliczania składki, ale to jest sprawa indywidualna towarzystwa. Minimalny czas pobytu w szpitalu jest zbliżony, natomiast maksymalny okres ochrony przedstawia bardzo dużą różnorodność, co nie powinno pozostawać bez wpływu na decyzje o wyborze ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu szpitalu to bardzo ważna polisa. Stanowi rekompensatę za każdy dzień spędzony na oddziale. Warto jednak mieć świadomość, że te pieniądze mogą też przydać się na późniejszą rekonwalescencję i dojście do zdrowia. Wszelkie około zdrowotne wydatki są zwykle bardzo duże, więc każdy dodatkowy grosz na ten właśnie cel może się okazać niezwykle wartościowy.

Sprawdź oferty X