Ubezpieczenie od awarii prądu

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Ubezpieczenia majątku to bardzo szeroka grupa różnorodnych ubezpieczeń, wśród których znajdują się ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia ruchomości domowych oraz ubezpieczenia majątku firmy. To właśnie w ramach ubezpieczenia majątku firmy można uzyskać ubezpieczenie od awarii prądu. Ubezpieczenie domu lub mieszkania nie przewiduje tego rodzaju zabezpieczeń.

Ubezpieczenie od awarii prądu

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm to bardzo szeroka grupa ubezpieczeń, która zawiera również bardzo szeroki zakres ochrony. To od klienta zależy, jakie zdarzenia zechce objąć polisą i w jakim wymiarze. Zasadniczo, ubezpieczenia dla firm składają się z dwóch części, podstawowej oraz klauzul dodatkowych.

Część podstawowa to ubezpieczenie majątku firmy we wskazanym przez ubezpieczającego miejscu od zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych. Najczęściej, w tej części podstawowej towarzystwa zawierają pożar i zalanie. To zdarzenia, które mogą wystąpić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Czy jest to sklep spożywczy czy zakład produkcyjny, zalanie z rur może się zdarzyć, podobnie pożar, gdyż ogień może ktoś zaprószyć albo niezabezpieczona instalacja może mieć gdzieś przebicie, a zaledwie iskra wystarczy dla spowodowania pożaru.

Klauzule dodatkowe to rozwiązania bardzo specyficzne, które mogą być bardzo przydatne w jednym przedsiębiorstwie, ale w innym zupełnie się nie sprawdzą. Właśnie dlatego, tak wygląda konstrukcja tego rodzaju ubezpieczeń. Ubezpieczający płaci wyłącznie za ochronę na wypadek tych ryzyk, które faktycznie mogą przynieść mu straty.

Przykładem niech będzie tytułowe ubezpieczenie na wypadek awarii prądu. W przedsiębiorstwie opartym na kontaktach z klientem, w którym praca biurowa obejmuje zaledwie mały procent czasu, znacznie więcej go poświęca się na pobyt w terenie lub na spotkania, awaria prądu nie ma większego znaczenia, bo nie czyni żadnych szkód.

Jeżeli jednak jest to przedsiębiorstwo zajmujące się przechowywaniem produktów mrożonych, jego głównym narzędziem pracy, można powiedzieć, są wówczas zamrażarki, które pracują na prąd. Awaria prądu powoduje wyłączenie urządzeń chłodniczych, a tym samym, rozmrożenie towaru i jego uszkodzenie. Straty mogą wynieść nawet dziesiątki tysięcy złotych, zależy jak duże jest przedsiębiorstwo. Uzyskanie odszkodowania pozwoli je zredukować lub całkowicie pokryć, a tym samym przedsiębiorstwo po takiej awarii będzie mogło nadal swobodnie działać.

Ubezpieczenie od awarii prądu

Tytułowe ubezpieczenie od awarii prądu jest więc klauzulą dodatkową, która jest oferowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jako dodatek do podstawowego ubezpieczenia. Można się na nie zdecydować, ale nie ma takiej konieczności. Nawet ta firma, która może ponieść straty z powodu awarii, ale nie chce tego rodzaju polisy, nie musi jej zawierać.

Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie firmy mają taką opcję i nie u wszystkich wygląda ona w ten sam sposób. Otóż, niektóre towarzystwa w ogóle nie oferują ubezpieczenia od awarii prądu. Jeżeli jest ono potrzebne, to przed podjęciem decyzji warto to sprawdzić i zweryfikować.

Niektóre towarzystwa natomiast oferują ubezpieczenie na wypadek przepięcia. Jest to swego rodzaju awaria, ale nie tego rodzaju, jak wyłącznie prądu. Inne towarzystwa mogą bardzo dokładnie precyzować, jaki charakter musi mieć wspomniana awaria, by można było otrzymać wypłatę. Ubezpieczenie od awarii prądu może różnić się drobnymi szczegółami, ale warto je poznać przed przystąpieniem do polisy. Te szczegóły mogą bowiem bardzo istotnie wpływać na to, czy odszkodowanie zostanie wypłacone, czy nie.

Wypłata ubezpieczenia od awarii prądu

Kiedy następuje wypłata odszkodowania? Otóż wtedy, gdy wszystkie warunki zawarte w polisie zostaną spełnione. Awaria prądu musi wystąpić z winy elektrowni, a nie użytkownika, musi się utrzymać przez określony czas, a poszkodowany musi wykazać, że poniósł z tego tytułu straty. Jeżeli bowiem awaria będzie trwała 2-3 minuty, a czas ten nie spowoduje, na przykład, rozmrożenia, to ubezpieczony nie otrzyma wypłaty, bo nie poniesie strat.

Jeżeli awaria nastąpi z jego winy, z powodu jego niewłaściwego działania czy postępowania, to również do wypłaty świadczenia nie dojdzie. Awaria prądu to zdarzenie spowodowane przez podmiot zewnętrzny. Musi więc istnieć udokumentowana informacja ze strony elektrowni, że rzeczywiście mieli problemy z funkcjonowaniem w danym momencie.

Podsumowując, ubezpieczenie na wypadek awarii prądu to polisa bardzo przydatna dla przedsiębiorców, których firma potrzebuje prądu dla sprawnego funkcjonowania, a ewentualne awarie mogą spowodować bardzo duże straty finansowe lub wizerunkowe.

Sprawdź oferty X