Ubezpieczenie domu w budowie

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Dom w budowie jest dla właścicieli tak samo cenną nieruchomością, jak i dom już zbudowany. Mimo tego, że są między nimi istotne różnice, to i tak wielu właścicieli poszukuje ubezpieczenia, które pozwoli uchronić ich tworzony dopiero dobytek. Nawet same fundamenty stanowią spory koszt, więc ich zniszczenie jest wymierną stratą dla inwestujących. Czy zatem możliwe jest ubezpieczenie domu w budowie? A jeżeli tak, to jakie zasady obowiązują przy takiej polisie?

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie

Oczywiście, istnieje ubezpieczenie domu w budowie i jest ono częścią ubezpieczeń majątkowych. To ubezpieczenie bardzo rzadkie, niszowe, ale nie oznacza to, że jest to ubezpieczenie niestosowane i niekupowane. Wręcz przeciwnie. Coraz więcej osób decyduje się na taki rodzaj ochrony swojego majątku, który jest już zainwestowany w fundamenty, ściany, stropy czy materiały, a zatem po części już istnieje w nieruchomości.

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia budowlanego

W ramach ubezpieczenia domu w budowie ochronie podlega praktycznie cała istniejąca konstrukcja. Ochroną objęte są więc fundamenty, ściany, tynki, pokrycia ścienne, stolarka okienna i drzwiowa jeżeli jest już zamontowana. Oczywiście, to również ogrodzenia i zabezpieczenia oraz teren, który jest na ten moment placem budowy.

Ochronie ubezpieczeniowej podlegają również wszelkiego rodzaju urządzenia, narzędzia i sprzęty budowlane, które są pozostawione na placu budowy. Oczywistym jest przecież, że część sprzętów musi tam po prostu pozostać, bo nikt nie będzie za każdym razem przywoził i wywoził na przykład betoniarki. Ubezpieczyciel stawia oczywiście warunek odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu. Jest to oczywiste. Sprzęt budowlany jest bardzo drogi. Żadna firma nie zgodzi się na jego pozostawienie bez zabezpieczenia.

Zakres ryzyk w ubezpieczeniu budowlanym

Wiadomo już, co jest objęte ochroną. Teraz warto się zastanowić, jakie zdarzenia są zabezpieczane. Przede wszystkim, ubezpieczenie domu w budowie, w swojej podstawowej wersji chroni na wypadek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

Do zdarzeń losowych należy zalanie, powódź, ulewne deszcze i pożar, które mogą doprowadzić do zniszczenia mienia. W ramach ubezpieczonych klęsk żywiołowych znajdują się jeszcze wiatry porywiste, huragany, tornada, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, osunięcie się ziemi i inne. Wszystkie są szczegółowo wymienione i zdefiniowane w regulaminie ubezpieczenia, co jest niezwykle istotne.

Poza podstawowymi ryzykami, ustawodawca dopuścił również możliwość ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży. Oczywiście warunek zabezpieczenia, w tym wypadku musi być szczególnie starannie spełniony. Jeżeli jednak wszystko będzie zabezpieczone, a do kradzieży i tak dojdzie, polisa wówczas zadziała i nastąpi wypłata odszkodowania. Chronione od kradzieży są sprzęty, materiały budowlane oraz ruchome elementy konstrukcyjne.

Ubezpieczenie domu w budowie jest niezwykle ważnym ubezpieczeniem. Przykro by było utracić coś, co jeszcze nawet nie powstało, ale wydane już zostały na to pieniądze. Ubezpieczenie chroni przed taką właśnie sytuacją. To doskonałe zabezpieczenie i przemyślana propozycja, która dopasowana jest do specyfiki przedmiotu ochrony.

Sprawdź oferty X