Ubezpieczenie Inwestycyjne

Konstrukcja ubezpieczenia

Rozwiązanie inwestycyjno ochronne to polisa, która łączy w sobie dwa zupełnie odmiennie działające produkty. Ubezpieczenie, którego składka jest jakby opłatą za to, że towarzystwo bierze na siebie odpowiedzialność oraz inwestycja, która jest budowaniem przyszłego kapitału, jest pracą na to, co dopiero będzie. To powoduje, że należy bardzo rozważnie, a przede wszystkim świadomie podjąć decyzję na temat tego, jak ma wyglądać każda z tych części. Z czego ma się składać ubezpieczenie zdrowotne, jakie umowy dodatkowe ma zawierać i jak ma być skonstruowane oraz jak ma wyglądać część inwestycyjna. Jaka kwota będzie inwestowana i w jakie fundusze. Tylko tak dopracowane ubezpieczenie będzie rzeczywiście efektywne i przyniesie właścicielowi wymierne korzyści.

Część ochronna

Skoro tak, to warto się zastanowić, jak powinna wyglądać każda ze wspomnianych części. Ubezpieczenie zdrowotne z pewnością powinno zawierać ubezpieczenie na życie i kilka umów dodatkowych zabezpieczających zdrowie. Należy się zatem zastanowić, jaki zakres ochrony zdrowia będzie potrzebny. Czy ma to być ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, czy na wypadek pobytu w szpitalu? Czy ubezpieczony obawia się, że może go spotkać nieszczęśliwy wypadek, a może przeraża go wizja zależności od innych, gdyby był osobą niezdolną do pracy. Na te sytuacje finansowe wsparcie zapewnia ubezpieczenie, dlatego też warto z tego wsparcia skorzystać. Ważne jednak, by ubezpieczenie było wybrane przede wszystkim w sposób przemyślany i rozsądny. Nie może to być zbyt lekko podjęta decyzja. Lepiej bowiem zrezygnować z jakiejś umowy w ogóle, a w to miejsce wybrać wyższą sumę ubezpieczenia w innej umowie, niż mieć wszystko, ale nie do końca. Oczywiście, wybór zawsze powinien być podyktowany indywidualnymi priorytetami.

Część inwestycyjna

Część inwestycyjna wybierana jest nieco inaczej. Przede wszystkim należy się zastanowić, jaka kwota ma być inwestowana, w jakim horyzoncie czasowym ma się to odbywać i jaka kwota docelowo znajduje się w kręgu zainteresowań. To ważne, ponieważ pozwala zaplanować schemat i system inwestowania, który rzeczywiście pozwoli taką sumę zbudować lub przynajmniej pozwoli się do niej zbliżyć. Można bowiem zdecydować się na systematyczne inwestowanie, które przez cały okres uwzględnia umiarkowane ryzyko i umiarkowany zysk. Może to być również strategia, która na początku jest dynamiczna i intensywna, by szybko zbudować kapitał, ale później w czasie trwania zmienia się na spokojniejszą, by go tylko utrwalić, ale nie stracić wypracowanych zysków. Wszystko zależy od indywidualnego charakteru i oczekiwań inwestora. Najważniejsze, by decyzja została podjęta w sposób przemyślany i świadomy.

Ubezpieczenie inwestycyjne to całkiem dobre rozwiązanie. W razie zdarzenia gwarantuje wypłatę świadczenia, która nie przerywa biegu oszczędzania, a jednocześnie zabezpiecza finanse. Leczenie można podjąć, finansując je z pieniędzy z polisy, a nie z własnego, domowego budżetu. A druga rzecz, to w gromadzenie kapitału na przyszłość. Trudno przewidzieć, co się może w życiu zdarzyć, dlatego takie działanie jest jak najbardziej wskazane.

Sprawdź oferty X