Ochrona Ubezpieczeniowa

Konstrukcja ubezpieczenia

Takie ubezpieczenie składa się zwykle z dwóch elementów. Jest to ubezpieczenie życia i ubezpieczenie zdrowia. Ubezpieczenie życia jest formą zabezpieczenia osób bliskich osoby ubezpieczonej. Wypłata świadczenia następuje bowiem po śmierci ubezpieczonego, a pieniądze przysługują jego bliskim, wskazanym jako osoby uposażone. Ubezpieczenie zdrowia natomiast, służy przede wszystkim ubezpieczonemu i ma za zadanie wspierać go w walce z chorobą i w powracaniu do zdrowia. To jego naczelne zadanie. Jednocześnie, ubezpieczony, który otrzymuje z polisy środki, które pomagają mu wrócić do zdrowia, nie musi obciążać swoim leczeniem budżetu domowego. To ma ogromne znaczenie i odgrywa bardzo dużą rolę. Należy bowiem sobie zdawać sprawę z tego, że koszty takiego leczenia poważnych chorób, są często niebotycznie wysokie.

Ubezpieczenie życia

Warto również bardziej precyzyjnie przyjrzeć się poszczególnym elementom takiej polisy. Ubezpieczenie życia, jak już wspomniano, chroni przede wszystkim uposażonych. Ubezpieczonemu już się nie przydadzą na nic pieniądze po jego śmierci. Jedynie co, mogą one pomóc w przystosowaniu się do nowych warunków jego bliskim, którzy teraz zostali sami. W jakich sytuacjach warto  sięgnąć po takie rozwiązanie? Z pewnością, wskazaniem może tu być kredyt hipoteczny zaciągnięty przez małżonków na trzydzieści lat. Jest to długi okres spłacania i kwota zwykle również jest bardzo duża. Przy współpracy małżonków, kredyt nie jest dużym obciążeniem. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, że tylko jeden z małżonków będzie go musiał spłacać, może to być znacznie utrudnione. W takiej sytuacji dobrze jest wykupić ubezpieczenie dla obojga. W ten sposób partner będzie zabezpieczony i w razie śmierci małżonka, nie będzie zmuszony do spłacania kredytu samodzielnie. Takie ubezpieczenie warto również wykupić, gdy w rodzinie tylko jedna osoba pracuje zawodowo i utrzymuje rodzinę. Jeżeli pieniądze pochodzą tylko z jednego źródła, warto je zabezpieczyć. Co się stanie, gdy pracujący małżonek przedwcześnie umrze? Warto wówczas mieć polisę ubezpieczeniową. Wypłata z polisy pozwoli przystosować się do nowej sytuacji bez generowania nowych problemów, jak chociażby codzienne utrzymanie do czasu znalezienia pracy przez małżonka, który do tej pory nie pracował. Oczywiście, w każdej innej sytuacji również warto mieć polisę ubezpieczeniową. To znacznie ułatwia poukładanie wszystkich spraw na nowo.

Ubezpieczenie zdrowia

Ubezpieczenie zdrowia jest polisą przeznaczoną dla ubezpieczonego. Jeżeli będzie on w szpitalu, to za każdy dzień tam spędzony może otrzymać wypłatę świadczenia. Jeżeli będzie poddany operacji, to również za to zdarzenie otrzyma wypłatę. To oczywiście tylko przykłady. Najważniejsze jest jednak zrozumienie działania tego ubezpieczenia, ponieważ na tym opiera się jego sens, znaczenie i zastosowanie. Ubezpieczenie zdrowotne działa niejako po zdarzeniu, ale też nie do końca.

Wypłata świadczenia szpitalnego następuje po wyjściu ze szpitala, ale nie jest powiedziane, że jest to koniec choroby czy leczenia. Taka konstrukcja jest po prostu konieczna. Świadczenie szpitalne wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu. Trzeba więc poczekać do jego opuszczenia by zsumować, ile dni ubezpieczony spędził na oddziale. Następnie dzienne świadczenie jest mnożone przez tę liczbę dni i uzyskany wynik to wartość całkowitego świadczenia do wypłaty. Dlatego jest to niejako po zdarzeniu. Jednakże, opuszczenie szpitala wcale nie musi świadczyć o zakończeniu leczenia czy ustąpieniu choroby. Uzyskane więc pieniądze z pewnością przydadzą się na dalsze procedury.

Ubezpieczenie na wypadek operacji również wypłacane jest po zabiegu. Jest to dość logiczne rozwiązanie. Ponieważ dopiero po przeprowadzeniu zabiegu, wiadomo za co należy się wypłata. Co również nie oznacza, że leczenie właśnie zostało zakończone. Po operacji jeszcze pewien czas zajmuje rekonwalescencja.

Poważna choroba również jest podstawą do otrzymania wypłaty świadczenia. Z tym że ta wypłata należy się po otrzymaniu od lekarza diagnozy, a nie po wyleczeniu choroby. To bardzo ważne rozróżnienie. Tu zachorowanie jest zdarzeniem, dlatego sama diagnoza w pełni uprawnia do otrzymania świadczenia.

Oczywiście, ubezpieczenie zdrowia może być dodatkowo rozszerzone o świadczenie na rekonwalescencję, ubezpieczenie lekowe i wiele, wiele innych.

Ochrona ubezpieczeniowa skoncentrowana na życiu i zdrowiu ubezpieczonych to niezwykle ważny aspekt codziennej troski o siebie, własne życie, zdrowie i o swoich bliskich. Warto mieć to na uwadze i nawet na wszelki wypadek pomyśleć nad taką formą ochrony dla siebie i swojej rodziny.

Sprawdź oferty X