Ubezpieczenie posagowe

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Ubezpieczenie posagowe to jedna z najbardziej popularnych metod na zabezpieczenie przyszłości swojego dziecka. Umowę na taką polisę najlepiej podpisać, gdy dziecko jest małe. Im wcześniej jest ona założona, tym więcej środków można odłożyć i tym dłużej one pracują, przynosząc zyski. Wypłata kwoty z polisy posagowej następuje w momencie wskazanym w umowie, zazwyczaj wtedy, gdy dziecko osiągnie pełnoletność.

Jakie są cechy polisy posagowej?

Decydując się na założenie polisy posagowej, należy podjąć decyzję co do tego, kiedy pieniądze zostaną dziecku wypłacone. Jeśli chodzi o składki, to dostępne są różne rozwiązania – można je zapłacić jednorazowo lub wpłacać regularnie raz w miesiącu czy raz na kwartał. Warto sprawdzić, czy oprócz środków dla dziecka, ubezpieczenie daje także inne profity. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują wraz z polisą także specjalne renty dla dziecka w przypadku śmierci rodzica oraz wtedy, gdy dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z ubezpieczeniem posagowym jest regularne opłacanie składek. W przypadku, gdy zdecydujemy się na składkę jednorazową i po jakimś czasie będziemy chcieli wpłacić dodatkowe środki, firmy ubezpieczeniowe nie będą stwarzać problemów. Zawsze istnieje możliwość dopłacenia do polisy nawet wtedy, gdy w umowie znajduje się zapis o jednorazowej składce. W przypadku polisy z opcją wnoszenia składek raz w miesiącu lub raz na kwartał, należy zawsze pamiętać o tym, aby środki przekazywać w ustalonym terminie, ponieważ jakiekolwiek spóźnienia wiążą się z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Niektóre podmioty dają możliwość krótkotrwałego zawieszenia opłacania składek w sytuacji, gdy klient ma przejściowe problemy finansowe. Jest to bardzo duże ułatwienie, dlatego wybierając ubezpieczenie, warto dokładnie sprawdzić tę kwestię.

Ubezpieczenie posagowe

Wypłacenie środków

W momencie, gdy dziecko osiągnie wiek określony w umowie – zazwyczaj jest to 18 lub 25 lat, zgromadzone środki wraz z odsetkami są mu wypłacane. Kwota może być przekazana jednorazowo lub w transzach, np. w postaci comiesięcznej renty. Istnieje także możliwość kontynuowania ubezpieczenia, jeśli dziecko zdecyduje się założyć polisę ochronną lub inwestycyjną.

Po wypłacaniu środków z polisy posagowej, dziecko ma pełną dowolność w gospodarowaniu nimi. Co ważne, wypłacone świadczenie nie jest obciążone podatkiem od darowizn i spadków. Umowę standardowo zawiera się na okres od 5 do 25 lat – oczywiście im dłużej, tym zysk jest większy.

Sprawdź oferty X