Kalkulator MdM - co należy wziąć pod uwagę?

Tweet
Podziel się
Przez Zespół Porowneo.pl

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) umożliwia dopłaty do zakupu mieszkań oraz domów dla osób poniżej 35. roku życia. W obliczeniu potencjalnego dofinansowania warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które warunkują ostateczną wysokość wsparcia.

Przeprowadzka do nowego domu dzięki programowi Mdm

Obliczenie dopłaty w ramach MdM może wydawać się trudne, dlatego za pomocą specjalnego kalkulatora (lub za pomocą kalkulatora kredytu hipotecznego) można zrobić to w prosty i stosunkowo szybki sposób. Warto jednak zapoznać się wcześniej z wymaganymi informacjami, które należy podać, aby sprawdzić wysokość wsparcia.

Kalkulator MdM – podstawowe wymogi

W pierwszej kolejności należy wybrać potencjalne miejsce mieszkania bądź domu, którego finansowanie ma być w części pokryte za sprawą programu MdM. W wyborze lokalizacji należy podać województwo oraz miejscowość (powiat). Istotną kwestią jest również typ zawieranej transakcji: rynek wtórny lub rynek pierwotny. Dla każdego z rynków określone są limity cenowe, które dotyczą ceny za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Limity są zależne od lokalizacji, w której miałby zostać zakupiony dom. Ulegają zmianie z częstotliwością co kwartał, dlatego warto na bieżąco śledzić zmiany. Te automatycznie zawierane są w kalkulatorach MdM, dlatego można być spokojnym o właściwe wyliczenie dopłaty.

Należy zwracać również uwagę na powierzchnie wymarzonego mieszkania, które chce się zakupić wraz z dofinansowaniem z programu MdM. Wsparcie jest możliwe tylko dla mieszkań nieprzekraczających 75m2, natomiast dla domu 100m2. W poprzednich edycjach, osoby samotnie wychowujące co najmniej trójkę dzieci mogły otrzymać dofinansowanie na mieszkania i domy o większych powierzchniach – odpowiednio 85m2 i 110m2. Wartość dopłat jest również zależna od liczby posiadanych dzieci – im większa liczba, tym większa wartość ostatecznej dopłaty. Wsparcie w ramach MdM dla osób samotnych lub par bez dzieci oscyluje wokół max. 10% wartości mieszkania lub domu.

MdM kalkulator: kredyt hipoteczny

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych, należy pamiętać o określonych limitach w długości zaciąganego kredytu, a także jego wartości. Ta wynosiła dotychczas co najmniej 50% wartości mieszkania lub domu pokrytego w ramach kredytu hipotecznego. Minimalny czas spłaty wynosił 15 lat. Instytucje finansowe udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza programem. Potencjalna dopłata wypłacana jest jednorazowo i traktowana jako część wkładu własnego kredytobiorcy lub kredytobiorców.

Kiedy wsparcie z MdM należy zwrócić?

W przypadku sprzedaży mieszkania bądź domu przed upływem 5 lat Bank Gospodarstwa Krajowego może domagać się zwrotu dofinansowania. Podobna sytuacja dotyczy wynajęcia, użyczenia lub zmiany charakteru lokum z mieszkalnego na usługowy. Kwotę dofinansowania należy zwrócić również w przypadku posiadania dodatkowej nieruchomości po zakupie domu lub mieszkania ze środków programu Mieszkanie dla Młodych. Wyjątkiem jest otrzymanie nieruchomości w formie spadku.

Mieszkanie dla Młodych (MdM) – kiedy nie można otrzymać dofinansowania?

Bardzo istotną kwestią, która może uniemożliwić otrzymanie wsparcia finansowego w ramach programu MdM jest wcześniejsze posiadanie nieruchomości na własność lub współwłasność. Przeszkody niestanowi natomiast posiadanie spółdzielczego mieszkania lokatorskiego oraz wynajmowanie mieszkanie. Warto pamiętać, że w ciągu pół roku od wejścia w posiadanie mieszkania zakupionego przy wsparciu program Mieszkanie dla Młodych, należy rozwiązać umowę najmu oraz zrzec się praw do posiadania lokalu spółdzielczego.

MdM kalkulator – wsparcie dla samodzielnie budujących dom

Ze wsparcia rządowego programu mogą skorzystać osoby, które samodzielnie budują dom, lub rozbudowują budynek do celów mieszkalnych. W takim przypadku beneficjenci mogą liczyć na zwrot części podatku VAT za koszty zakupu materiałów budowlanych. W tej formie pomocy obowiązują takie same limity oraz obostrzenia jak w przypadku głównej oferty programu Mieszkanie dla Młodych. Wysokość zwrotów VAT jest uzależniona od aktualnie obowiązującej stawki podatku. Zwroty są wydawane przez Urząd Skarbowy, po uprzednim wypełnieniu wniosku.

Sprawdź oferty X