Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Kobieta oblicza ratę kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to jeden z najczęściej udzielanych przez banki kredytów, który w większości przypadków jest kilkudziesięcioletnim zobowiązaniem. W wyborze najkorzystniejszej oferty należy prześwietlić oferty wszystkich banków i przede wszystkim obliczyć ratę kredytu hipotecznego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!

Porównaj oferty

Sytuacja na rynku mieszkaniowym sprawia, że konsumenci zbyt pochopnie podpisują umowy z kredytobiorcami, nie zastanawiając się, jak zobowiązanie wpłynie na ich przyszłe życie. Kredytobiorcy bardzo często działają zbyt lekkomyślnie, chcąc za wszelką cenę zdobyć wymarzone miejsce do życia. Tymczasem tzw. chłodna głowa i proste kalkulacje mogą sprawić, że zakup nieruchomości stanie się nie tylko spełnieniem marzeń, ale także dobrą inwestycją.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego? Jak podkreślają eksperci, zanim kredytobiorca podpiszę umowę z bankiem, powinien bezwzględnie zapoznać się nie tylko z całościowymi kosztami udzielanego kredytu hipotecznego, ale także comiesięczną ratą kredytu hipotecznego. Do jej samodzielnego obliczenia, potrzebnych będzie kilka istotnych czynników: wysokość kredytu (wysokość wnioskowanego kredytu), prowizja (marża banku za udzielenie kredytu), oprocentowanie kredytu hipotecznego, czas trwania kredytu oraz rodzaj rat (równe lub malejące).

Prowizja w przypadku kredytu hipotecznego, pobierana jest przez bank w początkowej fazie trwania zobowiązania, a bardzo częstą praktyką jest wliczenie prowizji do udzielanej kwoty. Z kolei odsetki są czystym wynagrodzeniem banku, jakie ściąga za wypożyczony kapitał. W każdej racie kredytu hipotecznego spłaca się część zadłużenia oraz odsetki, dlatego istotną kwestią w kontekście wysokości rat i ogólnych kosztów kredytu hipotecznego jest rodzaj rat.

Jak obliczyć ratę kredytu - raty równe Obecnie istnieje spora liczba stron internetowych oraz kalkulatorów, które pozwalają na szybkie obliczenie raty kredy hipotecznego. Z wielu względów, warto zrobić to samemu. Do obliczenia raty kredytu hipotecznego w przypadku rat równych, potrzebne będą wymienione wcześniej czynniki, składające się na ratę zobowiązania. Na pierwszy rzut oka wzór na obliczenie raty kredytu hipotecznego może wydawać się skomplikowany, jednak wystarczy odrobina cierpliwości i skupienia, by nabyć umiejętność samodzielnego obliczania raty kredytu hipotecznego. W przypadku raty równych w kredycie hipotecznych, które są częściej wybierane przez kredytobiorców niż raty malejące, wzór będzie wyglądał następująco: rata równa kredytu hipotecznego = S q^n (q-1)/(q^n-1)

S – kwota zaciągniętego kredytu n – ilość rat q – współczynnik równy 1 + (r / m), gdzie: q^n – “q” do potęgi “n” r – oprocentowanie kredytu m – ilość rat z oprocentowaniem “r”. Najczęściej oprocentowanie podawane w skali roku, a raty płacone są co miesiąc, dlatego “m” jest wtedy równe 12. Jak obliczyć raty kredytu? Raty malejące Przed obliczeniem raty kredytu hipotecznego w przypadku rat malejących należy pamiętać, że tego typu raty składają się ze stałego elementu w postaci tzw. raty kapitałowej oraz zmiennego elementu - raty odsetkowej. W obliczaniu rat malejących kluczową rolę będzie odgrywało to, ile rat kapitałowych zostało już spłaconych. Kwota kredytu = 300.000 zł Oprocentowanie w skali rocznej = 4% Okres kredytowania = 25 lat (300 miesięcy) Obliczenie pierwszej raty malejącej powinno odbyć się w następujący sposób: część kapitałowa = 300.000/(2512) = 1000,00 zł część odsetkowa = 300.000 4% 30 / 365 = 986,30 zł rata = 1000.00 + 986,30 = 1.986,30 zł Obliczenie drugiej raty malejącej wygląda tak: część kapitałowa = 300.000/(2512) = 1000,00 zł część odsetkowa = (300.000 – 1000,00) 4% 30 / 365 = 983,01 zł rata = 1.983,01 zł Z kolei obliczenie ostatniej raty: część kapitałowa = 300.000/(2512) = 1000,00 zł część odsetkowa = (300.000 - 299.000) 4% * 30 / 365 = 3,29 zł rata = 1.003,29 zł

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty