Lokaty

Wszystkie nasze porady aby dobrze wybrać!

Poznaj lokaty


Co porównaj

Lokata strukturyzowana
Instrument finansowy, składający się z części oszczędnościowej oraz część inwestycyjnej.

Fundusz inwestycyjny
Forma inwestowania, polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych.

Polisa lokacyjna (Polisolokata)
Połączenie lokaty oszczędnościowej z polisą na życie.

Lokata progresywna
Lokata, w której oprocentowanie wzrasta w kolejnych miesiącach umowy.


Jak to działa?

Lokaty to dobry sposób aby regularnie oszczędzać. Wiele wariantów więc zapewnie znajdziesz odpowiedni dla Twoich potrzeb.


O czym należy pamiętać?

Pamiętaj, że inwestowanie nawet bezpiecznie, zawsze niesie ze sobą ryzyko. Najbardziej ryzykowne są fundusze akcji (lokują wszystkie pieniądze w spółki giełdowe).

Podczas wyboru lokaty bankowej warto zwrócić uwagę na okres jej trwania, limit kwotowy oraz czy lokata jest połączona z programem inwestycyjnym.

W przypadku lokaty o zmiennym oprocentowaniu bank ma prawo zmienić oprocentowanie w trakcie trwania lokaty.

Wysokie oprocentowanie w okresie trwania dwóch miesięcy, finalnie może być mniej opłacalne niż standardowa lokata roczna.

Lokata progresywna (w odróżnieniu od kont oszczędnościowych) jest zakładana z góry na ustalony okres czasu.

Sprawdź najlepsze polisy OC/AC!

Sprawdź oferty X