Szukasz
ubezpieczenia domu?
Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę na rynku!
Zostaw kontakt, oddzwonimy i dopasujemy ofertę!

Anna / Kraków

Znalazła ubezpieczenie domu dzięki Proama 366 zł

Waldemar / Białystok

Znalazł ubezpieczenie majątkowe dzięki AVIVA 299 zł

Tomasz / Łódź

Znalazł ubezpieczenie OC mieszkania dzięki LINK4 150 zł

Karolina / Warszawa

Znalazła ubezpieczenie domu dzięki Generali 338 zł

Zbigniew / Płock

Znalazł ubezpieczenie domu dzięki Ergo Hestia 198 zł

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN - jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.