Szukasz
ubezpieczenia domu?
Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę na rynku!
Zostaw kontakt, oddzwonimy i dopasujemy ofertę!

Anna / Kraków

Znalazła ubezpieczenie domu dzięki Proama 366 zł

Waldemar / Białystok

Znalazł ubezpieczenie majątkowe dzięki AVIVA 299 zł

Tomasz / Łódź

Znalazł ubezpieczenie OC mieszkania dzięki LINK4 150 zł

Karolina / Warszawa

Znalazła ubezpieczenie domu dzięki Generali 338 zł

Zbigniew / Płock

Znalazł ubezpieczenie domu dzięki Ergo Hestia 198 zł

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN - jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, nr KRS: 0000439594. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisemnie (na adres siedziby Administratora) lub elektronicznie tj. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ado@porowneo.pl. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych, podmiotach którym te dane mogą być przekazywane, okresie czasu przez który dane osobowe będą przechowywane jak również inne wymagane prawem informacje dostępne są w dokumencie „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.